Volebný prejav Juraj Waczulík


Juraj Waczulík
Funkcia: Čen výboru
Obdobie: 2014-2016
Volebný prejav
GO je mojim celoživotným koníčkom. Hrávam ho už vyše 30 rokov a je pre mňa nevyčerpateľným zdrojom zábavy, oddychu a inšpirácie. Naučil som sa ho hrať náhodou, len vďaka tomu že tu bol niekto, kto sa snažil túto hru na Slovensku rozvíjať. 
Tento rok budem mať 50 rokov a myslím, že je najväčší čas urobiť niečo, aby aj dnešní mladí ľudia mali príležitosť venovať sa tejto hre.
V posledných rokoch slovenské GO skôr upadá ako sa rozvíja a ja sa chcem pokúsiť to zmeniť.
Myslím si, že je potrebné nanovo zadefinovať víziu a ciele slovenskej Asociácie GO ako organizácie, ktorá má propagovať a rozvíjať túto hru na Slovensku.
Je potrebné skonsolidovať financie, hľadať nové zdroje príjmov a prehodnotiť využívanie zdrojov, ktoré sú k dispozícii. 
Obnoviť fungovanie asociácie, ako aktívneho člena medzinárodných goistických a národných športových inštitúcií.
Okrem tradičných podujatí musíme začať rozvíjať klubový život, súťaže a vzdelávanie prostredníctvom Internetu.
Myslím si tiež, že sa treba znova uchádzať o zorganizovanie Majstrovstiev Európy v GO, prípadne iných nadnárodných podujatí.

Juraj Waczulík