Zápis výboru 17/2011


Uznesenie z výboru SAG č. 17 uskutočnoného v marci 2011. 
       

1. Výbor schválil úpravu bodu 4 zo zápisu výboru 15/2010  nasledovne:
Kritériá pre udelenie príspevku SAG na športové podujatie (pravidlo sa nevzťahuje na nominovaných
reprezentantov na dané podujatie a na súťaže majstrovstiev Slovenska všetkých kategórií):
Zápis č. 15/2010 uvádza kritérium pre získanie príspevku SAG - účasť na minimálne 4 turnajoch 
zaradených do GPS za predchádzajúcich 18 mesiacov.
Účasť sa ráta len v prípade, ak hráč dosiahol platnú účasť na turnaji v zmysle propozícií GPS.
 
2. Výbor SAG schválil vytvorenie programu podpory talentovanej mládeže 
platný pre rok 2011. Člen SAG, ktorý splní nasledujúce výkonnostné 
kritéria, má nárok na príspevok na úhradu cestovných nákladov spojených s účasťou na turnajoch 
zaradených do Grand Prix SR. požadované výkonnostné kritéria:
vo veku do 12 rokov minimálna trieda 18 kyu
vo veku do 14 rokov minimálna trieda 14 kyu
vo veku do 16 rokov minimálna trieda 9 kyu
vo veku do 18 rokov minimálna trieda 4 kyu
Hráč má nárok na príspevok počas celého roka, v ktorom dovŕšil danú vekovú hranicu.
Poznámka: Bod 4. zo zápisu 15/2010 je vo všeobecnej platnosti, a teda vzťahuje sa aj na talentovanú mládež.
 
3. Každý víťaz otvorenej juniorskej kategórie majstrovstiev Slovenska má nárok na príspevok 
	na úhradu cestovných a ubytovacích nákladov spojených s účasťou na turnajoch zaradených do Grand Prix SR.

4. Nárok na príspevok na úhradu cestovných a ubytovacích nákladov spojených s účasťou
 na turnajoch zaradených do Grand Prix SR má aj najlepšie umiestnený hráč
 patriaci do neotvorenej kategórie Majstrovstiev juniorov a žiakov za 
 podmienok:
 
 - kategória majstrovstiev do ktorej patrí bola vyhlásená ale nebola  otvorená
 - zúčastnil sa inej (vyššej) kategórie majstrovstiev Slovenska
- jeho výkonnosť je minimálne 18. kyú
 
 Nárok na príspevok pre majstra Slovenska, prípadne najlepšie  umiestneného hráča
 v neotvorenej kategórii platí rok - až do konania nasledujúcich  majstrovstiev juniorov a žiakov.


Uznesenie bolo schálené formou mailového hlasovania.