Volebný prejav Miroslav Poliak


Meno: Miroslav Poliak  
Funkcia: prezident  
Obdobie: 2014-2016  
Volebný prejav: Kandidujem na Prezidenta SAG.
Situácia slovenského go v posledných rokoch nie je dobrá.
Keďže mi osud SAG nie je ľahostajný, na naliehanie niektorých hráčov,
pokúsim sa obnoviť činnosť SAG do funkčného stavu.
V prvom rade treba vyriešiť podlžnosti (to dúfam, že urobí ešte starý Výbor do Konferencie).
Potom prehodnotiť záväzky a Rozpočet, kde príjmová a výdajová čast musí byť vyrovnaná.
Teda musíme sa postarať obnovit staré a získat nové príjmy. 
K dobrej činnosti Výboru treba funkcie
sekretár - administrácia, komunikácia, propagácia
hospodár - k činnosti treba mat v poriadku príjem, výdaj, vyúčtovanie
webmaster - hlavná čast činnosti SAG sa bude odohrávaťt na webe 
organizátor - majstrovstvá, turnaje, propagačné akcie

Miroslav Poliak