Zápis výboru 3/2012


Výbor sa uskutočnil v dňoch 20.-23. augusta 2012. Uznesenie bolo schválené formou
mailového hlasovania. Zúčastnení: Monika Černíková, Marek Fülle, Slavomír Králik a
Ladislav Palenčár. Ján Milián sa nezúčastnil hlasovania.

1. Výbor nominuje Luciu Laššákovú za reprezentantku SR na medzinárodnom
podujatí Majstrovstvá Európy Žien v Brne na základe dosiahnutého EGF
ratingu, nakoľko sa v tomto roku neuskutočnili MSR žien.