Zápis výboru 2/2012


Výbor sa uskutočnil v dňoch 17. - 21.5.2012. Uznesenie bolo schválené formou mailového hlasovania.
Zúčastnení: Marek Fűlle, Ladislav Palenčár, Slavomír Králik, Monika Černíková.

1. Výbor schvaľuje pre majstra SR 2012 Paľka Lisého príspevok na Kongres 2012 vo výške 250,- EUR podľa schváleného rozpočtu.
2. Výbor schvaľuje pre vicemajstra SR 2012 Xavera Gubáša príspevok na Kongres 2012 vo výške 250,- EUR podľa schváleného rozpočtu.
3. Výbor schvaľuje navýšenie príspevku rozpočtovanej položky účasť na MS z 500,- EUR na 800,- EUR presunom z nevyčerpanej položky MEJ 400,- EUR pre Paľka Lisého
4. Výbor schvaľuje príspevok na letné sústredenie go v Tatrách vo výške 80 EUR z položky rozpočtu "Lekcie go pre začiatočníkov" po 20,- EUR na lekciu.
5. Výbor schvaľuje možnosť využitia príspevku zo zápisu 22/2012 na letnom sústredení go v Tatrách podľa dohody hráčov v Košiciach.
6. výbor schvaľuje príspevok 100,- EUR na MSR párov presunom z nevyčerpanej položky MEJ 400,- EUR pre Paľka Lisého