Zápis výboru 1/2012


Výbor sa uskutočnil v dňoch 10. - 19.5.2012. Uznesenie bolo schválené formou mailového hlasovania.
Zúčastnení: Marek Fűlle, Ladislav Palenčár, Slavomír Králik a Monika Černíková. Všetci hlasovali za. Ján Milián sa hlasovania nezúčastnil.

1. Na základe uznesenia Členskej konferencie zo 7.5.2012 výbor ruší platnosť prílohy č.1 zo zápisu č. 14/2003 s úpravami v roku 2009
2. Výbor schvaľuje kategórie pre majstrovstvá Slovenska žiakov a juniorov - príloha č.1
3. Výbor vydáva nové znenie Výkonnostnej súťaže juniorov s platnosťou od 20.5.2012 - prloha č. 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Príloha č. 1

Pravidlá MSRJ:

MSRJ sa budú konať v troch kategóriách do 12 rokov, do 16 rokov a do 20 rokov, bez rozdielu pohlavia.
Kritériom pre vek v kategórii je teoretická možnosť zúčastniť sa najbližších MSJ,
čo je to isté ako účasť na MEJ v tej istej kategórii. V súčasnosti je rozhodujúci dátum 1. august.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Príloha č. 2

Pravidlá výkonnostnej súťaže juniorov

1. súťaž je organizovaná pre členov SAG so zaplateným členským príspevkom v danom období
2. súťaž je vyhlásená na obdobie od 20. 5. 2012 na neurčito
3. pre výšku finančnej odmeny je rozhodujúci vek (dátum narodenia) v deň zisku výkonnostnej triedy
4. do súťaže sa nezahŕňajú triedy, ktoré už boli niekedy do výkonnostnej súťaže započítané
5. výšky finančných odmien za zisk triedy v závislosti od veku sú nasledovné:
       vek hráča       trieda          odmena
       do 12 rokov     pod 18 kyu      32 €
       do 16 rokov     pod 15 kyu      16 €
       do 18 rokov     pod 12 kyu      8 €
       do 20 rokov     pod  8 kyu      4 €