Konferencia v Stakčíne 2012

uverejnil:Lukas Vyletel 21.05.2012 | kategória:Všeobecné

7. mája počas Majstrovstiev Slovenska Go v Stakčíne sa uskutočnila členská konferencia SaG. Na tejto konferencii bola odchádzajúcim prezidentom SaG Martinom Strelkom predložená Správa o činnosti SaG v roku 2011 spolu so Správou o hospodárení a Správou revízora. Predložená tiež bola Správa volebnej komisie.

V diskusii boli prednesené návrhy na zjednotenie kategórií a výkonnostnej súťaže juniorov s kategóriami EGF, o prerozdelení členských príspevkoch klubom a o zotrvaní usporiadania Majstrovstiev Slovenskej republiky v roku 2013 výjazdovou formou. Ďalší návrh sa týkal podania Slovenskej asociácie go ako usporiadateľa Európskeho go kongresu pre najbližší možný termín od r. 2016. Ladislav Palenčár prisľúbil spracovanie dotácií klubom za roky 2010 a 2011 a ich vyplatenie do Poráčskeho turnaja konaného na jeseň 2012.

Konferencia sa napokon uzniesla na nasledovných bodoch:

  • Majstrovstvá Slovenska 2013 sa naďalej budú uskutočňovať výjazdovou formou.
  • Od roku 2013 budú kategórie žiackych a juniorských súťaží zjednotené s kategóriami EGF.
  • Od nasledujúceho turnaja budú kategórie výkonnostnej súťaže juniorov zjednotené  s kategóriami EGF pre juniorské súťaže.
  • Členské príspevky hráčov budú prerozdelené klubom ako dotácia na činnosť.
  • Začatie prípravy kandidatúry na Európsky Go kongres.

Zápisnicu z konferencie si môžete prezrieť tu

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.