Zmeny vo vedení SaG

uverejnil:Lukas Vyletel 21.05.2012 | kategória:Všeobecné

Ako isto mnohí viete, skončilo sa funkčné obdobie výboru Slovenskej asociácie Go. Celkovo sa na pozíciu členov výboru SaG prihlásili 4ia kandidáti a o post prezidenta asociácie sa uchádzal jeden kandidát.

Počet kandidátov teda presne sedel s počtom pozícií vo volených orgánoch SaG. Volebný poriadok špeciálne upravuje tento prípad tak, že všetci kandidáti spĺňajúci kritériá sú automaticky zvolení do funkcii do ktorých kandidujú. Vzhľadom na fakt, že všetci kandidáti spĺňajú kritéria pre formu i obsah kandidatúry ako aj požiadavky umožňujúce členovi kandidovať do orgánov SaG, menuje volebná komisia v zložení Martin Strelka, Milan Jadroň a Ivan Oravec do orgánov Slovenskej asociácie Go nasledujúcich kandidátov:

Marek Fülle - prezident SaG
Monika Černíková - členka výboru
Ján Milián - člen výboru
Ladislav Palenčár - člen výboru
Slavomír Králik - člen výboru

Správu o voľbách do orgánov SaG vydala volebná komisia na Majstrovstvách Slovenska Go v Stakčíne 7. mája 2012.

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.