Zápis výboru 22/2012

uverejnil:Stefan Sabo 16.03.2012 | kategória:Všeobecné
Výbor sa uskutočnil v dňoch 8. - 15. 3. 2012. Uznesenie bolo schválené 
formou mailového hlasovania. Zúčastnení:
Martin Strelka, Marek Fűlle, Ladislav Palenčár, Ján Milián a Ladislav Virág. 1. Keďže počas mimoriadnych volieb do orgánov SAG nebola podaná
žiadna kandidatúra na prezidenta asociácie výbor vyhlasuje
druhé kolo mimoriadnych volieb do orgánov SAG. Termín na
podanie kandidatúr je 29. marca 2012. 2. Výbor na základe výsledkov MSRJ potvrdzuje zoznam hráčov,
ktorí majú nárok na príspevok 400,- EUR na účasť na ľubovoľný turnaj v Európe.
Králik Michal, Lacko Adrián, Smoláriková Katarína,
Gumanová Anna, Smoláriková Viera, Králik Ondrej

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.