Zápis výboru 20/2012

uverejnil:Stefan Sabo 20.01.2012 | kategória:Všeobecné


Výbor sa uskutočnil v dňoch 19. - 27. 1. 2012. Dňa 25. 1. prítomní Martin Strelka, Marek Fűlle, Ladislav Palenčár. Ján Milián a Ladislav Virág formou mailového
hlasovania.

1. Výbor schválil zmeny propozícií GPS.

2. GPS - zavedenie nových propozícií GPS.
   Počas prechodného obdobia - t.j. pre turnaje uskutočnené do konca mája 2012 nebude použitý bod 5.4 propozícií. Bude postačovať zverejnenie ich propozícií
mesiac pred konaním turnaja.

3. Výbor schválil podmienky dotácií na organizáciu MSR 2012 v zmysle schváleného rozpočtu.

  - hráči Super Group majú hradené cestovné a ubytovanie na 4 noci s raňajkami od SAG
  - prvých 26 hráčov prihlásených mimo Super Group má hradenú 1 noc s raňajkami od SAG
  - príspevok SAG na ceny MSR 19 x 19  2012 - 270 €
  - príspevok SAG na ceny MSR 9 x 9  2012 - 50 €
  - príspevok SAG organizátorovi - 500 € od SAG
  - príspevok SAG na konferenciu - občerstvenie - 70 €

4. Výbor prideľuje usporiadanie MSR 2012 Go klubu Košice do Stakčína.

5. Výbor prideľuje usporiadanie MSR juniorov a žiakov klubu Kirin Ki-in.

 

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.