Novinky zo zasadnutia výboru

uverejnil:Lukas Vyletel 13.12.2011 | kategória:Všeobecné

Milí hráči Go,

radi by sme Vašu pozornosť upriamili na závery zo zasadnutia výboru Slovenskej asociácie Go, ktoré sú zhrnuté v Zápise výboru 19/2011. Zmeny sa dotkli viacerých oblastí, pre zhrnutie uvádzame krátky list:

  • zavádzajú sa dotácie pre školiteľov Go pre laickú aj goistickú verejnosť (podrobnosti tu)
  • hráči z východného Slovenska bol schválený príspevok na cestovné náklady na turnaje v Blansku a Mikulove v Českej republike
  • Turnaje v Blansku a Mikulove boli zaradené do rebríčka Grand Prix Slovakia
  • výbor schválil dotácie na úhradu nákladov spojených s účasťou na turnajoch pre talentovanu mládež

Bližšie informácie o týchto, ale aj iných uzneseniach výboru nájdete v sekcii Výbor - dokumenty.

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.