Zápis výboru 2/2004


Zápis č.  2

Zo zasadania výboru SAG, konaného 13. 7. 2004 - v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak,  M. Strelka,  I. Oravec, L. Palenčár

1. Výbor schválil reprezentantov na ME Tuchola 2004 v zložení:
   Ján Milián - vedúci výpravy, Marián Hrdina.

V Bratislave 13.7. 2004
		            Schválil: M. Strelka, prezident SAG