Zápis výboru 1/2004


 Zápis č. 1 Zo zasadania výboru SAG, konaného 18. 5. 2004 - v Dome športu. 

Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, I. Oravec, L. Palenčár. J. Milian

1. Výbor schválil juniorských reprezentantov:
  A kategória: Palko Lisý, Peter Smolárik, Ladislav Virág, Michal Virág
  B kategória: Tomáš Kráľ, Ľubo Smolárik, Maroš Kráľ, Katka Smoláriková, 
        Juraj Kráľ, Daniel Lisý

  A: kategória - právo na preplatenie cestovného (vo výške 2.tr. vlak alebo autobus) 
         a ubytovania na turnaji GPS alebo vyslanom SAG (Budapešť, Viedeň, ČR). 
  B: kategória - právo na preplatenie cestovného (vo výške 2.tr. os. vlak alebo autobus) 
         a ubytovania na turnaji GPS
         Prepláca sa na základe predložených dokladov, bližšie informácie 
		 u sekretára SAG.

2. Výbor schválil zmeny v turnajovom kalendári:
  Bol určený termín Majstrovstiev republiky družstiev, 
  11.-12. 9. 2004 v Poráči.


3. Výbor schválil podmienky pre zaradenie repretentanta do výpravy na ME v Tuchole:
  A kategória: - jeden účastník MMSR umiestnený do piateho miesta, majster Slovenska 
         žiakov a jeden junior umiestnený do 2. miesta na MSR juniorov.
  B kategória: - vedúci výpravy, majsterka Slovenska žien, umiestnená MMSR do 8 miesta,
         doprovod k žiakovi.
  C kategória:  zostávajúci členovia SAG

  Systém dotácie :
  A kategória: 10 000,- Sk na reprezentanta, (ubytovanie, štartovné, cestovné, poistné)
  B kategória: 5 000,- Sk 
  Nevyčerpané prostriedky sa budú rozdelené účastníkom ketegórie C, maximálne do výšky 
  dotácie v B kategórii.

4. Výbor schválil výsledky Výkonnostnej súťaže jednotlivcov 2003/2004. 
  Výsledky súťaže sú v prílohe 1. 

  V Bratislave 18.5. 2004
						Schválil: M. Strelka, prezident SAG

 Príloha č. 1 Výkonnostná súťaž juniorov - Obdobie 1. 5. 2003 - 30. 4. 2004 Meno Dátum výkonn. trieda kateg. zmena Suma v Sk narodenia zač. kon. 

Lukáč Martin      18. 01. 1987  9 k  8 k   < 18  + 1      250,-
Waczulíková Barbora   17. 04. 1987  7 k  6 k   < 18  + 1      250,-
Kráľ Juraj       12. 10. 1987  13 k  8 k   < 18  + 4      1000,-
Laššáková Vladimíra   08. 08. 1988  12 k 11 k   < 18  + 1      250,-
Karailiev Boris     12. 11. 1988  6 k  5 k   < 18  + 1      250,-
Šmídová Alexandra    24. 01. 1988  10 k 11 k   < 18  - pokles triedy
Virág Ladislav     11. 04. 1990  13 k 10 k   < 15  + 3      1500,-
Kráľ Jakub       24. 07. 1990  15 k 12 k   < 15  + 3      1500,-
Smolárik Peter     22. 04. 1991  12 k  7 k   < 15  + 5      2500,-
Králik Ján       17. 06. 1991  16 k 13 k   < 15  + 2      1000,-
Kráľ Maroš       05. 02. 1992  12 k  8 k   < 12  + 4      4000,-
Smolárik Ľubomír    21. 06. 1992  18 k 14 k   < 12  + 4      4000,-
Virág Michal      10. 02. 1993  16 k 13 k   < 12  + 3      3000,-
Smoláriková Katka    24. 04. 1994  20 k 15 k   < 12  + 3      3000,-
Kráľ Tomáš       13. 06. 1994  18 k 14 k   < 12  + 4      4000,-
Lisý Pavol ml.     09. 02. 1995  10 k  8 k   < 12  + 2      2000,-
-----------------------------------------------------------------------------------
15 juniorov                                 28500,-