Zápis výboru 21/2004


Zápis č. 21

Zo zasadania výboru SAG, konaného 12.-14.01.2004 v Dome športu.

Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, I.Oravec, L.Palenčár

1. Výbor schválil Turnajový kalendár na rok 2004 
2. Výbor schválil termín usporiadania MSR juniorov a žiakov. 
  MSR sa uskutoční v termíne 21.- 22. 2. 2004 v Poráči. 
  Zmena tradičného termínu bola potrebná vzhľadom na termín usporiadania ME 
  juniorov, 29.4. - 2.5. 2004. 
  Palenčár pripraví propozície do 26.1.2004. 

3. Výbor schválil podmienky nominácie účastníkov pre ME juniorov, 
  29.4. - 2.5.2004, Kolín. 
  Nominovaní sú: Majstri Slovenska 2003 a 2004. 
  Výbor nominuje perspektívnych hráčov do celkového počtu 8. 

4. Výbor schválil rozpočet SAG pre rok 2004. 

5. Výbor nominoval P. Jadroňa za delegáta pre kongres EGF ktorý sa uskutoční 
  7.2.2004 v Amsterdame 

6. Výbor nominoval P. Jadroňa za reprezentanta SAG na European OZA 2004. 
  Peter je víťazom OZA kvalifikácie z 29. novembra 2003. 

  V Bratislave 14.1 2004

		            Schválil: M. Strelka, prezident SAG