Zápis výboru 16/2003


Zápis č. 16

Zo zasadania výboru SAG, konaného 14. 7. 2003 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak,  M. Strelka, L.Palenčár.


1. Výbor poveril Miroslava Šmída zastupovaním SAG 
   na Kongrese Európskej go federácie 2003 v Petrohrade.


V Bratislave 14.7.2003

					Schválil: M. Strelka, prezident SAG