Slovenský festival go 21.06.2018 - 24.06.2018


Dátum je predbežný. Turnaj sa odohrá na Kamennom mlyne. Bližšie informácie doplníme neskôr

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.