Tatranský Turnaj Go 25.05.2018 - 27.05.2018


Turnaj sa odohrá v Starej Lesnej. Bližšie informácie doplníme neskôr

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.