Zápis výboru 8/2017


Zo zasadnutia Výboru SAG, konaného 15.9.2017 v Kysaku

Zúčastnení: M. Poliak, M.Jadroň, J.Waczulík, S.Králik.

1. Výbor poveril J.Waczulíka funkciou kapitána, registráciou a vedením družstva na nasledujúci

ročník C skupiny PGETC 2017/18.

2. Výbor poveril Z. Králikovú funkciou kapitána, registráciou a vedením družstva juniorov na

nasledujúci ročník PYGETC 2017/18.

3. Výbor vzal na vedomie čerpanie rozpočtu 2017, referoval Juraj Waczulík. Rozpočet je

vyrovnaný , príjmy asi 1800.- €, výdaje asi 1700.- €.

4. Výbor poveril S. Králika organizačným zabezpečením MSR 2018, pravdepodobne v Medzeve.

5. Výbor schválil Pravidlá podpory účasti na medzinárodných podujatiach.

6. Rušia sa Pravidlá podpory mládeže, pretože ich nahrádzajú vyššie uvedené Pravidlá podpory

účasti na medzinárodných podujatiach.

7. Výbor poveril M. Poliaka vypracovaním podkladov pre Ročenku športu 2013-2017.

8. Výbor poveril M. Poliaka a M. Jadroňa zaregistrovaním SAG na príjem 2% dane za rok 2017.

9. Výbor poveril M. Jadroňa preskúmaním podmienok možnosti príjmu 3% dane.

10. Výbor pre rok 2018 stanovil výšku podpory 70.- € na 1 hráča a akciu podľa Pravidiel

podpory...

11. Výbor schválil zmenu pravidiel párovania pre majstrovstvá Slovenska v párovom Go:

12. Výbor schválil Rozpočet 2018

Zapísal: Miroslav Poliak

Prílohy:
Rozpočet 2018
Pravidlá podpory účasti na medzinárodných podujatiach
Majstrovstvá Slovenska v párovom Go