Zápis výboru 7/2002


- Zápis č. 7

Zo zasadania výboru SAG, konaného 7.11.2002 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak,  M. Strelka, I. Oravec, L. Palenčár.

1. Výbor poveril I. Oravca aby oslovil vedúcich klubor o nahlásenie
požiadaviek na turnajový kalendár do 20.11.2002.
2. Výbor schválil účasť J. Miliána na FET 2002 v EGCC.

V Bratislave 7. 11. 2002
					Schválil: M. Strelka, prezident SAG