Zápis výboru 18/2002


Zápis č. 18

Z mailového zasadania výboru SAG, konaného 15.2.2002.
Účastníci: M. Poliak, M. Strelka, L. Palenčár

1. Výbor vymenoval Volebnú komisiu v zložení:

  Ivo Švec    - predseda VK
  Pavol Lisý st. - člen VK
  Miro Šmíd    - člen VK

a pozval Ivo Šveca na utorok 19.2.2002 o 18.00 do DŠ na prevzatie podkladov.

V Bratislave 15.2.2002
Schválil: Poliak, prezident SAG