Zápis výboru 15/2002


Zápis č. 15

  Zo zasadania výboru SAG, konaného 8. 1. 2002 v Dome športu.

  Prítomní: Poliak, Palenčár, M. Strelka, Oravec


1. Výbor schválil čerpanie rozpočtu v r. 2001 a poveril Miroslava Poliaka 
  zabezpečiť spracovanie účtovnej závierky.
2. Sekretár zabezpečí vyúčtovanie poskytnutých príspevkov zo ŠFTK a dotácií 
  na reprezentáciu z MŠ SR.

3. Výbor schválil zoznam reprezentantov:

  Akcia:		reprezentanti:
----------------------------------------------
MS jednotlivcov		Miroslav Poliak

Toyota Denso European 
Go Oza Championship	Peter Petkov Karailiev

MEJ 			Pavol Lisý ml.
			Michal Hoľa
			Lucia Laššáková
			Patrik Beck
			Boris Karailiev
			Veronika Šmídová
			Oliver Waczulík
			Barbora Waczulíková
			Barbora Karailieva

ME párov		Lucia Laššáková
			Ivo Švec
----------------------------------------------

4. Výbor zaradil do kalendára akcií 1.Majstrovstvá Nitrianskej župy, konané 26.-28.7.2002.

5. Výbor schválil ceny pre víťazov GPS 2001, slávnostné vyhlásenie výsledkov 
  sa uskutoční v čase konania konferencie SAG. Hospodár SAG môže vyplatiť 
  schválené ceny pred vyhlásením výsledkov.

1. liga GPS 2001

1 Karailiev Peter Petkov 	1 D 	Moyo 		37 		3500.-
2 Karailiev Boris 		6 k 	Moyo 		34 		2400.-
3 Švec Ivo 			2 k 	Matfyz 		34 		2000.-
4 Šimo-Svrček Peter 		11 k 	ČERTi 		33 		1600.-
5 Hrdina Marián 		2 D 	Matfyz 		26 		1200.-
6 Mjartan Vladimír 		1 k 	Matfyz 		25		 800.-

2. liga GPS 2001

1 Karailieva Barbora 		14 k 	Moyo 		35 		1750.-
2 Beck Patrik 			9 k 	Moyo		30 		1200.-
3 Beck Tibor 			1 D 	Moyo 		28 		1000.-
4 Šmídová Alexandra 		14 k 	Mladosť 	26 		 800.-
5 Hynek Michal			10 k 	Košice 		26 		 600.-
6 Hoľa Michal 			6 k 	Moyo 		25		 400.-

Pre GPS 2002 sa zvyšuje cena pre víťaza: 
  - v 1. lige na 4000.- Sk, resp. 2000.- Sk 
  - v 2. Lige, celkom sa rozdelí 18000.- Sk.


6. Výbor schválil dotácie klubom za rok 2001. Dotácie budú klubom zaslané po doručení 
  prihlášky klubu na sekretariát SAG.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Kluby				turnaje		body	akti	účet	GPS	 Ing 	Spolu
                            vita 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Moyo Banská Bystrica	111	2973,214286	2970	1000	 300	2000		6 270
Košice			 66	1767,857143	1770	1000	 300	6000	1000  10 070
Kirin Ki-in Košice	 35	 937,5		 940	 	 300	2000		3 240
Matfyz Bratislava	 85	2276,785714	2280	1000	 300	4000	1000	8 580
Mladosť Bratislava	 43	1151,785714	1150	 250	 300			1 700
Lokomotíva Bratislaa	 32	 857,1428571	 860	 250	 300			1 410
Čerti Nové Zámky	 40	1071,428571	1070	 250	 300	2000		3 620
Mides Toporec		 5	 133,9285714	 130		 300	2000		2 430
Tengen Galanta		 3	 80,35714286	 80		 300	2000		2 380
007 Tornaľa		 0	  0		  0		 300	2000	1000	3 300
---------------------------------------------------------------------------------------------
Spolu			420	11250	    11250	3750	3000  22000	3000  43 000


V Bratislave 8.1.2002
Schválil: Poliak, prezident SAG

Príloha: tabuľka Kluby2001.xls