Zápis výboru 10/2001


Zápis č. 10

Zo zasadania výboru SAG, konaného 15.8.2001 v Dome športu.
Prítomní: Poliak, Palenčár, M. Strelka, Oravec

1.  Mládežnícka reprezentácia.
Návrh na podporu mládežníckej reprezentácie SR do konca roku 2001 

Reprezentanti:
 

meno trieda kategória
Pavol Lisý ml. 14k do 12  A
Michal Hoľa 7k do 18  A
Lucia Laššáková 2k do 18  A
Patrik Beck 10k do 18  B
Boris Karailiev 7k do 18  B
Veronika Šmídová 9k do 18  B
Oliver Waczulík 14k do 12  B
Barbora Waczulíková 10k do 18  B

A: právo na preplatenie cestovného (vo výške 2.tr. os. vlak alebo autobus) a ubytovania na turnaji GPS (3) alebo vyslanom SAG (Praha, Viedeň)
B: právo na preplatenie cestovného (vo výške 2.tr. os. vlak alebo autobus) a ubytovania na turnaji GPS
V prípade, že sa nevyčerpá limit 20000 Sk, bude preplatená aj časť nákladov spojených s účasťou na turnajoch mimo GPS.
Prepláca sa na základe predložených dokladov, bližšie informácie u sekretára SAG.

2. Výbor schválil odmenu pre RNDr. M. Šmída za prácu hospodára SAG vo výške 2000.- Sk a Ľubici Hrdinovej za prácu sekretára SAG vo výške 1500.- Sk.

V Bratislave 5.9.2001 
zapísal M. Poliak    Schválil: Poliak, prezident SAG