Zápis výboru 8/2001


Zápis č. 8

Zo zasadania výboru SAG, konaného 12.7.2001 v Dome športu.
Prítomní: Poliak, Palenčár, M. Strelka

1. Výbor súhlasil so zmenou Generálneho sekretára. 
Nový GS bude od 1.8.2001 ing. Oravec Ivan. 
Účtovnú agendu  a pokladňu prevezme Martin Strelka k 15.7.2001, a odovzdá
následne novému GS do 31.8.2001.

2. Výbor poveril M. Strelku vyžiadať oficiálne výsledky MED od EGF.

3. Výbor poveril M. Poliaka záväzne prihlásiť do detského tábora v Bílé J. Miliána a tri deti z Košíc, a zistiť u M. Cieplého ďalšie podmienky a termíny.

V Bratislave 13.7.2001   
zapísal M. Poliak    Schválil: Poliak, prezident SAG