Podmienky kandidatúry na usporiadanie MSR 2006 (príloha k zá


Termín: 27. 4. - 1. 5. 2006 Kategórie: 
	prvá skupina:  hlavná kategória, ženy, juniori, juniorky, žiaci, žiačky
	druhá skupina:  9x9, 13x13
	tretia skupina: páry, tímy, rengo, bleskové go

Súťaže prvej skupiny môžu prebiehať paralelne.
Súťaže druhej skupiny sa nemôžu prekrývať navzájom ani so súťažami prvej skupiny.
Súťaže tretej skupiny môžu a nemusia byť súčasťou akcie konanej 27.4.-1.5.2006. 
Súťaže tretej skupiny sa nemôžu prekrývať ani so súťažami prvej a druhej skupiny.

Konferencia riadnych členov: 29.4.2006 (sobota)
 Propozície: 1. Hlavná kategória od 1. Kyu vyššie 
      2. Kategória sa otvára pri počte minimálne troch záujemcov
      3. Hrací čas:
        hlavná kategória: 	90 minút + 1 minúta bjojomi (alt. 10/10)
        9x9, bleskové go: 	15 minút + rýchla smrť
        13x13:     	30 minút + rýchla smrť
        ostatné kategórie: 	60 minút + 30 sekúnd bjojomi (alt. 10/5)
      4. japonské pravidlá, rovné partie, komi 6,5 bodu
      5. hlavná kategória, 9x9, 13x13 otvorená, ostatné kategórie uzavreté
 Dotácia SAG: 

Prvá a druhá skupina: 	Cenový fond 20.000,- Sk  réžia 3.000,- Sk
Tretia skupina:    	Cenový fond páry 2.000,- Sk, réžia 0,- Sk
            Cenový fond ostatné kategórie 1.000,- Sk, réžia 0,- Sk