Zápis výboru 012/2008


 Zápis č. 12 

Zo zasadania výboru SAG, konaného 16. 1. 2008 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, I. Oravec, L.Palenčár

1. Voľby 2008 – Výbor vyzýva členov SAG aby v zmysle volebného poriadku podali 
  kandidatúru za člena výboru SAG u sekretára do 31. 1. 2008.

2. Výbor prerokoval návrh na Sytém súťaže MSR – hlavná kategória 
  a poveril L. Palenčára zapracovaním pripomienok do 18. 1. 2008..

3. MSRJ 2008 sa uskutočnia v Košiciach 9.-10. februára. Organizáciou je poverený 
  klub Kirin Ki-in. Výbor schválil rozdelenie dotácie na MSRJ.
  Celková dotácia je 15 000,- Sk. 
  Rozdelenie dotácie: maximálne 7000 Sk na ceny + medaily, zostávajúce prostriedky 
  na dopravu, ubytovanie účastníkov a organizačné výdavky. 

4. Výbor poveril trénerov reprezentácie aby pripravil nominačné kritériá na účasť na MEJ.
  Medailisti z MSRJ si vybojujú nomináciu na MEJ v Mikulove a budú mať hradené cestovné
  a ubytovanie v plnej výške. 

5. Vyhlasujeme ročník GPS 2008.
  Do propozícií je doplnená nová podmienka – pri výpočte koeficientu turnaja 
  je maximálny započítateľný čas na hráča 90 min.

6. Výbor vyhlasuje novú súťaž Juniorskú ligu 2008.
  Do súťaže sa započítavajú výsledky hráčov v čase konania turnaja mladších ako 18 rokov 
  z turnajov zaradených do Juniorskej ligy. V tomto ročníku to budú turnaje GPS, MSRJ a MEJ.  
  Do súťaže sa budú započítavať koeficienty za účasť a body rovnakým spôsobom ako pri GPS.  
  Ceny pre umiestnených sú rovnaké ako v 2.lige GPS.

7. Výbor schválil nomináciu Martina Strelku na MS v Tokiu 28.-31. máj 2008. V Bratislave 16. 1. 2008

            Schválil: M. Strelka, prezident SAG