Zápis výboru 009/2007


 Zápis č. 9 

Zo zasadania výboru SAG, konaného 22. 8. 2007 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, L. Palenčár, I. Oravec

1. Výbor schválil presun termínu usporiadania MSR družstiev. MSR sa uskutoční 
  ako sprievodná akcia k turnaju GPSR v Košiciach v termíne 16.-18. 11. 2007. 
  Miesto konania MSR 13x13 bude Bratislava a termín bude určený výborom 
  na nasledujúcom zasadnutí.

2. Výbor neschválil návrh rozhodcovskej komisie na zmenu systému MSR jednotlivcov 
  a žiada o úpravu predloženého návrhu. 

3. Výbor berie na vedomie stanovisko rozhodcovskej komisie a súhlasí s úpravou 
  hracieho systému pre MSR v kategóriách bez možnosti postupu do medzinárodnej súťaže. 

4. Výbor schválil Zásady výberu reprezentantov Slovenska na významné svetové podujatia, 
  úplné znenie a aktuálna tabuľka je uvedená v Prílohe č. 1 zápisu. 

5. Výbor schválil pridelenie práva usporiadať MSR v bleskovom go a MSR v rengo 
  počas akcie Slovenský festival go. 

V Bratislave 22. 8. 2007
						Schválil: M. Strelka, prezident SAG

 Príloha č. 1. 

Zásady výberu reprezentantov Slovenska na významné svetové podujatia (VSP) 
1. Právo účasti má majster Slovenska, ak ešte nebol reprezentantom na VSP.
2. Ak majster Slovenska už bol na VZP, právo účasti na VSP má hráč 
  s najvyšším súčtom bodov za posledné 4 majstrovstvá Slovenska podľa tabuľky, 
  pri rovnosti bodov hráč s najvyšším jednorázovým počtom bodov v tabuľke.
3. Pri účasti na VSP sa hráčovi zruší toľko bodov, koľko je v prvom riadku tabuľky.
4. V prípade zrieknutia sa práva účasti hráča podľa bodov 1. a 2., právo účasti 
  prislúcha hráčom podľa poradia v bodovacej tabuľke. Body sa rušia hráčovi, 
  ktorý prisľúbil účasť posledný.
5. Tieto zásady platia od Majstrovstiev Slovenska v roku 2007.

O zaradení turnaja medzi VSP rozhoduje výbor.
Za vedenie a zverejnenie bodovacej tabuľky zodpovedá výbor.


Bodovacia tabuľka po MSR2007

                   2004   2005   2006   2007   
 Por. Meno         Trieda   B U   B U   B U   B U  Suma 
  1 Gubáš Xaver      4D    2 2   6 1  10 1  15 1   33
  2 Poliak Miroslav    3D    0 1   3 4   8 2  10 3   21
  3 Šmíd Miroslav     1D                 12 2   12
  4 Strelka Martin     1k             4 5   4 7   8
  5 Kostolanský Miroslav  1D                 5 6   5
  6 Hrdina Marián     2D        2 5   3 6        5
  7 Krušina Rudolf     2D        4 3            4
  8 Jadroň Milan      1D            -5 4   8 4   3
  9 Karailiev Peter Petkov 2D    1 3  -5 6   1 8   6 5   3
 10 Kráľ Maroš       1k                 3 8   3
 11 Waczulík Juraj     1k             2 7        2
 12 Oravec Ivan      1k                 2 9   2
 13 Jakubec Stanislav   1k                 1 10   1
 14 Jadroň Peter      3D        5 2  -4 3        1