Zápis výboru 004/2006


Zápis výboru 004


Zo zasadania výboru SAG, konaného 8. 10. 2006 v priestoroch Cafe Reduta.
Prítomní: M. Poliak,  M. Strelka,  L. Palenčár I. Oravec. 

 1. Výbor schválil zmenu termínu konania MSR párov a MSR seniorov 2006. 
   MSR sa uskutočnia 2.-3. decembra 2006 v priestoroch Domu športu
   Zmena termínu bola vyvolaná kolíziou s plánovaným turnajom GPS v Košiciach 
   a turnajom Toyota Tour v Miláne.

V Bratislave 8. 10. 2006
					Schválil: M. Strelka, prezident SAG