Harmonogram Internetových Majstrovstiev Slovenska v Go

uverejnil:Lukas Vyletel 04.09.2019 | kategória:Všeobecné

Losovanie si môžete pozrieť v priloženej tabuľke. Pod tabuľkou sú tiež orientačné odporúčané termíny odohratia kola.

predkolo

8finále

4finále

semifinále

finále

 

 

 

Pavol Lisy

 

 

 

 

Martin Strelka

 

 

 

 

Jana Králiková

 Jana Králiková
B+13,5

 

 

 

 

Renata Truchanova

 

 

 

 

zápas č.1

 

Juraj Waczulik

 

 

 

 

Mikuláš Truchan

Július Masarovič W+55,5 

 

 

 

 

Julius Masarovic

 

 

 

 

 

 

Peter Smolarik

 

 

 

 

Oliver Waczulik

Zuzanka Králiková B+30,5 

 

 

 

zápas č.2

Zuzana Králiková

 

 

 

 

 

 

Martin Lukáč

 

 

 

 

Marek Lichtner

Ondrej Králik
W+21,5 

 

 

 

 

Ondrej Králik

 

 

 

 

 

 

Miroslav Poliak

 

 

 

zápas č. 3

 

Ladislav Palenčár

 

 

 

 

 

Michal Králik

 

 

 

 

 

Gabriel Vince

 

 

 

 

 

 

Ondrej Kruml

 

 

 

 

Termíny zápasov

15.9. – predkolo

29.9 – 8finále

20.10 – 4finále

10.11 – semifinále

24.11 – finále, zápas č.1

1.12 – finále zápas.č.2

8.12 – finále prípadný zápas č.2

 

Predkolo 15.9

HráčiVýsledok
Jana Králiková Jana Králiková
B+13,5 
Renáta Truchanová
Mikuláš Truchan Július Masarovič
W+55,5 
Július Masarovič
Oliver Waczulík  Zuzanka Králiková
B+30,5
Zuzana Králiková
Marek Lichtner  Ondrej Králik
W+21,5
Ondrej Králik
   

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.