Zápis výboru 002/2006


Zápis výboru 002

Zo zasadania výboru SAG, konaného 27. 6. 2006 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, L. Palenčár. 


1. Výbor schválil dotáciu a nomináciu pre účasť na súťaži Czech Open v Pardubiciach, 
  konanej 14.-16. júla 2006. 
  Schválená výška rozpočtu na akciu je 10.000,- Sk.
  Nominovaní sú:
  Martin Strelka, vedúci výpravy, Pavol Lisý, Maroš Kráľ, Peter Smolárik, Martin Reindl

2. Výbor poveril klub MFF Bratislava organizáciou ME družstiev 2006 v Bratislave. 
  ME sa uskutočnia v dňoch 2.- 6. 10. 2006.

3. Výbor schválil nomináciu reprezentácie SR pre ME 2006 v Ríme.
  Zoznam nominovaných: Milan Jadroň, Miroslav Šmíd, Alexandra Šmídová 

  Zároveň deleguje Miroslava Šmída na AGM (kongres EGF).
  Zároveň poveruje Miroslava Šmída propagáciou ME tímov 2006 v Bratislave.

V Bratislave 27.6. 2006
					Schválil: M. Strelka, prezident SAG