Zápis výboru 6/2019


Zápis Výboru 006/2019 

Zo zasadnutia Výboru SAG, konaného 9.4.2019 v Bratislave, Hotel Viktor 

Zúčastnení: M. Poliak,  M.Jadroň, S.Lisá, J.Waczulík.

 

1. Výbor schválil, že existujúce alebo novovzniknuté kluby môžu okamžite žiadať zálohu na činnosť od 90 € do 600 €.

2. Výbor poveril J.Waczulíka zaktualizovať Pravidlá hospodárenia a zosúladiť ich s pripravovaným zámerom stať sa Národným športovým zväzom v súlade so Zákonom o športe.

3. Výbor vzal na vedomie Zoznam prihlásených hráčov na MSR 2019 v Dudinciach od S. Králika.

4. Výbor odsúhlasil reprezentantov Z. Králikovú a M. Jadroňa na ME pairgo v Groningene.

5. Výbor poveril S. Lisú zastupovať SAG na AGM v Bruseli.

6. Výbor sa rozhodol zorganizovať Internetové Majstrovstvá Slovenska Tímov. Výbor poveril J.Waczulíka vypracovať štatút súťaže.

7. Výbor sa rozhodol zorganizovať Internetové Majstrovstvá Slovenska v Go. Výbor poveril M.Strelku vypracovať štatút súťaže.

8. Výbor poveril M.Poliaka akceptovať ponuku KABA na materiál na rok 2019 a požiadať ju v množstve:

    2 ks školiace dosky s kameňmi, 10 ks sád kameňov, 10 ks hodín-

9. Výbor poveril M.Poliaka pozvať jedného profesionála KBA ne niektorý z turnajov:

     Letný turnaj v Žiari, 28.8.-1.9.2019

     Zimný Slnovrat v Bratislave, 20.-21.12.2019

     Majstrovstvá Seniorov OPEN SLOVAKIA v Trenčianskych Tepliciach, 7.-9.2.2020.

 

Zapísal

Miroslav Poliak