Voľby do Výboru

uverejnil:Lukas Vyletel 12.03.2018 | kategória:Všeobecné

Milí členovia Slovenskej asociácie Go.

Týmto rokom sa končí funkčné obdobie súčasného výboru SAG. V súlade so stanovami a schváleným Volebným poriadkom sa tak môže o pozíciu prezidenta SAG, prípadne člena výboru SAG, uchádzať každý člen SAG so zaplateným členským príspevkom za aktuálny rok.

Záujemcovia majú možnosť prezentovať svoj záujem o niektorú z vyššie menovaných funkcií tak, že do 31. 3 predložia súčasnému výboru SAG svoju kandidatúru v emailovej, alebo písomnej forme.

Samotné voľby budú prebiehať, ako už tradične, na Majstrovstvách Slovenska v Go.

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.