Zápis výboru 10/2005


Zápis výboru 10

Zo zasadania výboru SAG, konaného 20. 4. 2005 v Bratislave
Prítomní: M. Strelka, L. Palenčár, M. Poliak, I. Oravec

1. Výbor schválil nominačné kritéria pre ME tímov 2005. ME sa uskutoční 
   v Petrohrade v termíne 3. – 6.7. 2005.

   A. umiestnenie na MMSR 2005 v Bratislave
   B. rating hráča  k 26. 4.2005

Nominovaní budú 4 hráči v zmysle uvedných nominačných kritérií. 


   V Bratislave  29. 3. 2005

				Schválil: M. Strelka, prezident SAG