Zápis výboru 16/2015


Zasadanie výboru sa uskutočnilo 10.12.2015 v Hoteli Viktor v Bratislave. Zúčastnili sa ho Miroslav Poliak, Juraj Waczulík, Lukáš Vyletel, Milan Jadroň(emailom) a Slavomír Králik (emailom). Zápis bol schválený formou emailového hlasovania.

 

Výbor prejednával nasledovné body:

 1. Výbor SAG upozornil organizátora turnaja Zimný slnovrat, Júliusa Masaroviča, aby upravil ceny štartovného pre juniorských účastníkov aby boli v súlade s pravidlami GPS turnajov.

 2. Výbor SAG schválil kalendár GPS turnajov pre rok 2016. Do GPS boli zaradené nasledujúce turnaje:
  22.1. - 24.1.2016 - 5. Zimný turnaj Go v Košickej Belej
  marec 2016 - Turnaj Jarnej rovnodennosti
  08.4. - 10.4.2016 - Turnaj na Poráči
  04.5. - 08.5.2016 - MSR
  27.5. - 29.5.2016 - 8. Tatranský turnaj, Stará Lesná
  17.6. - 19.6.2016 - Slovenský Festival Go, Kamenný mlyn
  26.8. - 28.8.2016 - 2. Letný turnaj na Ďalekom východe (Kysak, ŠVP Kysak č. 324)
  október 2016 - Turnaj Go Hory
  október 2016 - Mikulov
  18.11.-20.11.2016 - XXII. Majstrovstvá Košíc, Casino Olympic
  december 2016 - Turnaj Zimného slnovratu

 3. Výbor vzal na vedomie stav čerpania rozpočtu 2015, ktorý predložil Juraj Waczulík a schválil návrh rozpočtu na rok 2016

 4. Výbor zobral na vedomie informáciu, že tohtoročné uchádzanie sa o grant od Nadácie Pontis nebolo úspešné.


Zapísal Lukáš Vyletel