Správa prezidenta SAG


 

Správa prezidenta,
Konferencia SAG, Liptovský Ján 10.5.2015

Začiatkom roka sa uskutočnili voľby Výboru v tomto zložení:
Poliak prezident, Waczulík hospodár, Králik S., Jadroň M., Vyletel.

V roku 2014 sme prevzali vedenie v kritickom stave.
Bolo potrebné požiadať o odklad daňového priznania za rok 2013 do 30.6.2014, 
ako i vyúčtovanie štátnej dotácie (1400), obe sme dodatočne stihli.
Ešte v marci sme vďaka Xaverovi presťahovali kanceláriu z Junáckej 6 do Mramoru.
V roku 2014 sme sa zaregistrovali na 2% dane, podali žiadosť na štátnu dotáciu,
požiadali o grant Telekomu Nadácie Pontis. 
Od štátu sme zatiaľ dostali iba účelovo viazaných 700 Eur.
Grant Telekomu bol úspešný, dostali sme 1000 EUR na podporu účasti mladých na MSR a Festivale.
V roku 2014 sme slávili 40 rokov organizovaného go na Slovensku, 
kedy bol založený Klub doskových hier pri OB Krasňany. 
Zakladatelia boli Ján Popovyč, Ivan Oravec, Milan Kolesár, Pavol Kostyrko.
Vydali a rozdelili sme 40 spomienkových medailí.

V roku 2014 prebiehala GPS (10 turnajov, 80 účastníkov, vyhrala rodina Králikovcov).
Usporiadali sme Majstrovstvá Slovenska v týchto kategóriách:
Názov      víťaz
MSR       Lisý Pavol
9x9       Lisý Pavol
13x13      Lisý Pavol
bleskovka    Lisý Pavol
Rengo      Gubáš, Šimara
MSRJ12      Králik Ondrej
MSRJ16      Lacko Adrian
MSRJ20      Lisý Pavol
Naša účasť na veľkých majstrovstvách:
MSAma  Jadroň Peter             24. (54)
KPMC  Smolárik Peter            48. (52)
ME   Lisý Pavol               5. (458)
PGETC  Lisý, Gubáš, Kráľ, Reindl       14. (32)
EYGTC  Králik M, Smoláriková S., Lisý J., 
    Lacko A.,Králiková Z., Králik O., 
    Štelbacká D., Štelbacký R.,      12. (13)

Úspechy Pavla Lisého
1. európsky profesionál
1. 1st Qinling Mountains Cup 
1. MEJ2O 2015
2. 1st WBaduk European Champions League 2014 
5. ME v Sibiu RO
víťaz alebo popredné umiestnenie na desiatkach turnajov
Účasť na CEGO Academic System (5 mesiacov intenzívny tréning,
množstvo turnajov)

Zaevidovali sme v NŠC 205 hráčov, 7 klubov 
z toho 20 rozhodcov, 34 trénerov, 20 funkcionárov.
Zaregistrovali sme sa do Štatistického úradu SR.
Upravili sme pravidlá GPS.

V tomto roku sa uskutočni Európsky Go Kongres v Liberci ČR.
Chceme zabezpečiť vysokú a úspešnú účasť slovenských hráčov.

Do konca funkčného obdobia chceme pokračovať v konsolidácii finančného 
zabezpečenia asociácie. Podporovať mládež a reprezentantov vrátane Pavla Lisého.
Pokúsime sa osloviť nových sponzorov.

Miro Poliak
prezident SAG