Zápis výboru 10/2015


Zasadanie výboru sa uskutočnilo 5.2.2015 v Hoteli Viktor v Bratislave. Zúčastnili sa ho Miroslav Poliak, Lukáš Vyletel, Juraj Waczulík a Slavomír Králik(emailom). Zápis bol schválený formou emailového hlasovania.

 

Výbor prejednával nasledovné body:

  1. Výbor prijal kandidatúru Ladislava Virága na pozíciu revízora

  2. Výbor menoval Volebnú komisiu pre voľbu revízora. Predsedom Volebnej komisie bude Ladislav Palenčár, členmi volebnej komisie budú Juraj Waczulík a Lukáš Vyletel

  3. SAG obdržala dotáciu od Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu vo výške 700 EUR.

 

Zapísal Lukáš Vyletel