Zápis výboru 13/2008


Zápis č. 13 

Zo zasadania výboru SAG, konaného 12. 2. 2008 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, I. Oravec, L.Palenčár

1. Výbor schválil nominačné kritéria pre Svetové hry v Číne:
- prednostne budú nominovaní účastníci schopní nominácie pre dve súťaže - 
jednotlivcov a družstiev - nominačným kritériom bude rating
- nomináciu pre súťaž párov: Černiková - Krušina
- výbor bude rokovať o nominácii reprezentácie 11.3 2008.

2. Výbor schválil zloženie juniorskej repreprerzentácie:
A kategória: Maroš Kráľ, Pavol Lisý, Peter Smolárik, Daniel Lisý
B kategória: Marek Smolárik, Ladislav Virág, Janko Lisý, Miško Králik.

3. Výbor schválil nominačné kritéria pre ME juniorov v Mikulove 29-2-2.3. 2008.
Nominovaní sú:
- reprezentanti v juniorských kategóriach
- účastníci MSR juniorov - za účastnícky poplatok 200,- Sk
- členovia SAG v juniorskych kategóriach - poplatok 400,- Sk

4. Výbor scválil nomináciu reprezentácie pre ME družstiev 2008 v Cannes,
 15.-17.2.2008: Miroslav Poliak, Martin Reindl, Maroš Kráľ, Pavol Lisý

5. Volby 2008
Výbor k 31. 1. 2008 eviduje nasledovné kandidatúry do orgánov SAG v roku 2008:
prezident SAG:  Martin Strelka
člen výboru:   Miroslav Poliak
člen výboru:   Ladislav Palenčár
člen výboru:   Ján Milián
člen výboru:   Radka HanečkováV Bratislave 12. 2. 2008

	 Schválil: M. Strelka, prezident SAG