Zápis výboru 12/2008


Zápis č. 12 Zo zasadania výboru SAG konaného dňa 16. 1.12008 v Dome športu. Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, I. Oravec, L. Palenčár 

1.	Voľby 2008 – výbor vyzýva členov SAG aby v zmysle volebného 
poriadku podali kandidatúru za člena výboru SAG u sekretára do 30. 1. 2008.

2.	Výbor prerokoval návrh na Systém súťaže MSR – hlavná kategória 
a poveril L.Palenčára zapracovaním pripomienok do 18. 1. 2008.

3.	MSRJ 2008 sa uskutočnia v Košiciach 9. – 10. februára. 
Organizáciou je poverený klub Kirin Ki-in. Výbor schválil rozdelenie 
dotácie na MSRJ. Celková dotácia je 15 000,- Sk. 
Rozdelenie dotácie: maximálne 7 000,- na ceny + medaily, zostávajúce 
prostriedky na dopravu, ubytovanie účastníkov a organizačné výdavky.

4.	Výbor poveril trénerov reprezentácie aby pripravili nominačné 
kritériá na účasť na MEJ v Mikulove. Medailisti z MSRJ si vybojujú 
nomináciu a budú mať hradené cestovné a ubytovanie v plnej výške

5.	Vyhlasujeme ročník GPS 2008.
Do propozícií je doplnená nová podmienka – pri výpočte koeficientu 
turnaja je maximálny započítateľný čas na hráča 90 min.

6.	Výbor vyhlasuje novú súťaž – Juniorskú ligu 2008.
Do súťaže sa započívajú výsledky hráčov v čase turnaja mladších ako 
18 rokov z turnajov zaradených do juniorskej ligy. V tomto ročníku to 
budú turnaje GPS, MSRJ a MEJ. Do súťaže sa budú započítavať koeficienty 
za účasť a body rovankým spôsobom ako pri GPS. Ceny umiestnených sú 
rovnaké ako v 2. lige GPS.

7.	Výbor schválil nomináciu Martina Strelku na MS 
	v Tokiu 28. – 31. mája 2008.

V Bratislave 16. 1 . 2008

				Schválil: M.Strelka, prezident SAG