Zápis výboru 16/2011


 

Uznesenie z výboru SAG č. 16 uskutočnoného vo februári 2011. 


1. Dotácia z MŠVVŠ
  Martin Strelka informoval že SAG podala žiadosť o poskytnutie dotácie
  a splnila všetky predkladacie podmienky dňom 8.2. 2011.

2. MSRJ Košice
  Výbor schválil dotáciu 400,- EUR na MSRJ podľa nasledovných kritérií
  (bod 2. zo zápisu výboru 15/2010):
   a) Víťaz otvorenej kategórie MSRJ
   b) Ak nebudú otvorené všetky možné kategórie, tak pôjde najlepší do 12 rokov
   a 1. a 2. z otvorenej kategórie + najlepší junior podľa ratingu do
     celkového počtu 4 ľudí.
  Celkový príspevok na MEJR 400 eur sa proporcionálne rozdelí podľa preukázaných
  nákladov vrátane doprovodu.

3. Príspevky na organizovanie turnajov GPS do termínu konania konferencie 2011 ostávajú v platnosti
  podľa roku 2010 (35 - 270 EUR za turnaj)

4. MSR 2011 Betliar
  4.a) Výbor schválil mimoriadnu dotáciu 200,- EUR na plakety
  4.b) Výbor schválil pre účastníkov TOP skupiny príspevok na 4 noci (4 x 13,5-EUR)
  4.c) Výbor schválil pre účastníkov TOP skupiny príspevok na cestovné
    vo výške cestovného vlakom 2. trieda.
  4.d) Výbor schválil mimoriadnu dotáciu 200,- EUR na účasť
    profesionálneho hráča na MSR 2011 v Betliari.

5. Reprezentanti na MEJ Brno podľa schválených kritérií (zápis zo zasadnutia výboru č.15 /2010):
  Pavol Lisý, Marros Kráľ podľa umiestnenia v rebríčku,
  Michal Králik (majster juniorov SR)
  Katarína Smoláriková (majsterka junioriek SR)
  Zuzana Králiková (2. umiestnená na MSRJ v kategórii junioriek)
  Adrián Lacko (najlepšie umiestnený do 12 rokov)
  + doprovod Slavo Králik

  Výbor schválil rozpočet na akciu v celkovej výške 400EUR, maximálne do
  výšky preukázaných nakladov na ubytovanie a cestovné.

6. GPS a spolupráca s ČAGO
  6.a) Výbor schválil zaradenie dvoch českých turnajov do GPS na rok 2011.
     Ide o turnaje v Ostrave 21.-22. mája a v Mikulove 22.-23.10..
  6.b) Výbor zároveň schválil pre hráčov z východného Slovenska príspevok
     na cestu na tieto turnaje vo výške Ostrava 3,25 EUR na osobu
     Mikulov 17,70 EUR na osobu.
  6.c) Dotácie hráčom mimo východného Slovenska budú počítané a udeľované
     individuálne.
  Pri dotáciách na tieto turnaje platia Kritériá pre udelenie príspevku SAG
  na športové podujatie (viď Zápis zo zasadnutia výboru 15/2010)

7. Výbor akceptuje zaradenie dvoch slovenských turnajov do Gobanligy ČR.
  7.a) Slovenský festival Go v Kamennom mlyne
  7.b) Tatranský turnaj 16.-18. september (namiesto turnaja na Poráči).
  7.c) Výbor vyzýva záujemcov o organizovanie Tatranského turnaja o
     predloženie návrhov do 31.3.2011. Organizátor turnaja môže využiť
     dotáciu vo výške 400,- EUR, pokiaľ predloží rozpočet na ich čerpanie,
     a tento bude schválený výborom SAG.


Zapísal Laci Virag, Schválil Martin Strelka Uznesenie bolo schálené formou mailového hlasovania.