Zápis výboru 15/2010


 Zápis zo zasadnutia výboru 19. – 21.11.2010   


1.	Výbor prerokoval čerpanie financií za rok 2010 a vytvoril rozpočet na rok 2011, 
	ktorý bol rozoslaný vedúcim klubov. 

2.	Boli stanovené kritériá pre výber reprezentantov na MEJR Brno:

	a)	Víťaz otvorenej kategórie MSRJ
	b)	Ak nebudú otvorené všetky možné kategórie, tak pôjde najlepší do 12 rokov 
		a 1. a 2. z otvorenej kategórie + najlepší junior podľa ratingu do celkového počtu 4 ľudí. 
		Celkový príspevok na MEJR 400 eur sa proporcionálne rozdelí podľa preukázaných nákladov vrátane doprovodu.

3.	Rozhodlo sa o zlúčení 1. a 2. ligy GPS a zrušení GP juniorov. Ceny v zjednotenej GPS budú nasledovné:
	1.	130
	2.	100
	3.	80
	4.	60
	5.	50

4.	Výbor prijal pravidlo, ktoré bolo sľúbené na konferencii SAG v Terchovej:
	Kritériá pre udelenie príspevku SAG na športové podujatie (pravidlo sa nevzťahuje na nominovaných 
	reprezentantov na dané podujatie):

	-	Účasť na minimálne 4 turnajoch zaradených do GPS za predchádzajúcich 18 mesiacov. 
		Účasť sa ráta len v prípade, ak hráč dosiahol platnú účasť na turnaji v zmysle propozícií GPS.

5.	Výzva organizátorom súťaží:

	Výbor vyzýva predložiť návrhy na termíny turnajov do súťažného kalendára na rok 2011 do 31.12.2010. 
	Žiadame zasielať konkrétne termíny. V prípade zmeny termínu platí naďalej požiadavka, 
	že termín musí byť známy minimálne mesiac vopred. Turnajový kalendár bude schválený a zverejnený do 20.1.2011.