Zápis výboru 4/2012


Zápis z výboru 17.11.2012 – 25.11.2012

Prítomní: Králik, Palenčár, Milián

Miesto a čas: Košice, Casino Olympic,17:43

Zapísal: Slavo Králik

Internetové hlasovanie – Monika Černíková

 1. Výbor vyzýva záujemcov o organizovanie MSRJ 2013 o predloženie návrhov do 15.12.2012. Záujemcom budú na vyžiadanie poskytnuté podmienky dotácií zo strany SAG. Termín MSRJ je stanovený na 2.2.2013 - 3.2.2013.
 2. Výbor vyzýva záujemcov o organizovanie MSR 2013 o predloženie návrhov do 15.1.2013. Záujemcom budú na vyžiadanie poskytnuté podmienky dotácií zo strany SAG. Doporučený termín 8. – 12.5.2012.
 3. Medailisti z MSRJ 2013 sú reprezentanti od MSRJ 2013 do MSRJ 2014.
 4. Odsúhlasené príspevky na MEJ 2013 v Budapešti vo výške:
  Majstri MSRJ 2013 - po 60 €
  Vicemajstri MSRJ 2013 - po 40 €.
  Ostatní spolu – 100 €
 5. Ceny v GPS pre rok 2013
  1. miesto - 120 €
  2. miesto - 90 €
  3. miesto - 70 €
  4. miesto - 60 €
  5. miesto - 50 €
 6. Do GPS zaraďujeme turnaj v Blansku v termíne 23.2.2013 – 24.2.2013 a turnaj v Mikulove v 10/2013.
 7. Príspevok (mimo príspevku na GPS) pre organizátora SFG odsúhlasený vo výške 400 €.
 8. Odsúhlasené príspevky na MSR v:
  Rengo pri SFG - 60 €
  Bleskovom go pri SFG – 30 €
  9 x 9 pri MSR 2013 – 30 €