Uznesenie z výboru 21/2012

uverejnil:Lukas Vyletel 12.02.2012 | kategória:Všeobecné
Prítomní: Marek Fulle, Ján Milián, Ladislav Palenčár, Martin Strelka, Ladislav Virág

1. Výbor vyhlásil mimoriadne voľby podľa článku 4.5 Volebného poriadku SAG, nakoľko sa neprihlásil dostatočný počet uchádzačov do orgánov SAG. Termín do ktorého je potrebné podať kandidatúru sa stanovuje na 29.2.2012.
 
 
2. Výbor schvaľuje zapojenie SAG do medzinárodného partnerského projektu z fondov EU. Ako kontaktnú osobu a zodpovedného za SAG menuje Mareka Fűlleho.

Komentáre:

Žiaden komentár.


Názory napísané v komentároch pod príspevkami reprezentujú názory užívateľov tejto stránky a neodrážajú postoj Slovenskej asociácie Go.