Zápis výboru 5/2005


Zápis č.  5

Zo zasadania výboru SAG, konaného 13. 1. 2005 - v Bratislave.
Prítomní: M. Poliak,  M. Strelka,  I. Oravec, L. Palenčár


1. Výbor schválil reprezentantov na ME párov 2005 v Maidenhead 
   – Veľká Británia v zložení Lucia Laššáková, Ivo Švec.

V Bratislave  13. 1. 2005
			 	Schválil: M. Strelka, prezident SAG