Zápis výboru 22/2004


 Zo zasadania výboru SAG, konaného 4. 2. 2004 v Dome športu. Prítomní: M. Strelka, I. Oravec, L. Palenčár. 

1. Voľby orgánov SAG 2004
   Výbor uzavrel zoznam kandidátov do volených orgánov SAG nasledovne:

   prezident: kandiduje Martin Strelka

   člen výboru: kandiduje Ivan Oravec, Ladislav Palenčár, Ján Milián, 
		Miroslav Poliak

   Prihlášky ku kandidatúre predložili na sekretariát SAG. 
   Ku dňu 4.2. 2004 nie sú známe kandidatúry ďaľších uchádzačov.

2. Výbor schválil propozície MSR juniorov a žiakov a nominačné kritéria 
   pre účasť na MEJ v Kolíne. Propozície sú uvedené v prílohe zápisu.


V Bratislave 4.2. 2004

				   Schválil: M. Strelka, prezident SAG