Zápis výboru 20/2003


Zápis č. 20

Zo zasadania výboru SAG, konaného 27. 10. 2003 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, I. Oravec

1. Kvalifikácia OZA 2004
   Výbor SAG schválil  spôsob určenia reprezentanta pre turnaj OZA  2004 v Amsterdame.
   Reprezentant bude víťaz kvalifikačného turnaja Oza , ktroý sa uskutoční v termíne
   29.11.2003. v Dome športu Bratislava.
   Turnaj bude prístupný 8 prítomným hráčom, s najvyšším ratingom ku dňu 28.11. 2003.
   Hracím systémom bude KO systém, rovné partie, hrací čas 60 min na hráča,
   bjojomi 60 sek bez možnosti prekročenia, japonské pravidlá, komi 6,5.
   Nasadzovanie podľa ratingu.

V Bratislave 27. 10. 2003
						Schválil: M. Strelka, prezident SAG