Zápis výboru 18/2003


Zápis č. 18

Zo zasadania výboru SAG, konaného 27. 8. 2003 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, L.Palenčár, I. Oravec.


1. MSR družstiev 2003 usporiada výbor SAG v RS v Poráčskej doline.
   Termín: 27.-28.9.2003.
2. Výbor schválil zmeny propozícii MSR družstiev 2003:
  - nový termín uzávierky prihláškok družstiev je zmenený na 5.9.2003,
  - družstvá, ktoré sa prihlásia do súťaže po uzávierke nemajú nárok na 
   dotácie.

  Doteraz sa prihlásili štyri družstvá:
  Čerti, Vitalpoint, GKK A, GKK B (bez dotácie).

V Bratislave 27. 8. 2003
                  Schválil: M. Strelka, prezident SAG