Zápis výboru 15/2003


Zápis č. 15

  Zo zasadania výboru SAG, konaného 9. 6. 2003 v Dome športu.
  Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, L.Palenčár, I. Oravec, J. Milián.

1. Sekretár informoval o medziročnom navýšení štátneho príspevku na 
  reprezentáciu SR.

2. Výbor schválil zmenu dodácie pre účasť na ME Petrohrade.
  Zmena je pre B kategóriu účastníka – celková dotácia na kategóriu je navýšená
  na 50 000, Sk a max. dotácia na účastníka je zvýšená na 20 000,-Sk.
  Doteraz nominovaní reprezentanti:
  A – kategóoria    Miroslav Šmíd, Martin Lukáč
  B – kategóoria    Ján Milián.

3. Výbor schválil zmenu podmienok a odmeňovania kurzov pravidiel a základov go
  Minimálny počet účastníkov kurzu je 8, minimálny počet stretnutí 8.
  Odmena pre školiteľa je 3000,- Sk.

4. Vábor rozhodol o vytlačení príručiek ku kurzu.

5. Výbor schválil zmenu v podmienkach usporiadania detskáho letného tábora go
  v Poráčskej doline. Termín tábora: 17.8 až 23.8. 2003.
  Účastnícky poplatok 700,- Sk. Účastnícky poplatok zahŕňa ubytovanie a stravu,
  dopravu "z" a "na" tábor si účastníci hradia individuálne.

6. Výbor otvára diskusiu na Go forum ohladne spôsobu usporiadania MSR iniciovanú
  go klubom Moyo.

  V Bratislave 9.6.2003
                  	Schválil: M. Strelka, prezident SAG