Zápis výboru 14/2003


Zápis č. 14 

Zo zasadania výboru SAG, konaného 15.5.2003 v Dome športu.
Prítomní: M. Poliak, M. Strelka, L.Palenčár.

1. Výbor schválil nomináciu reprezentantov A kategórie pre ME v Petrohrade: 
  Miroslav Šmíd, Martin Lukáč.

2. Výbor neschválil príspevok pre najlepšie umiestneného účastníka ME 2003.

3. Výbor poveril Mariána Hrdinu zastupovaním SAG na výročnej konferecii IGF 
  v Japonsku.

4. Výbor schválil juniorských reprezentantov:
  A kategória: Waczulíková Barbora, Lukáč Martin, Kráľ Maroš
  B kategória: Šmídová Alexandra, Karailiev Boris, Lisý Pavol ml., 
        Karailieva Barbora, Hoľa Michal,
        Králik Ján, Smolárik Peter, Kráľ Tomáš, Virág Michal

5. Výbor schválil zmeny v turnajovom kalendári:
  Zmenu termínu turnaja GPS MOYO z 6 - 8. 6. 2003 na 13 - 15. 6. 2003
  Zmenu termínu Toyota Tour turnaja v Košiciach zo 4 - 6. 10. 2003 
  na 10 - 12. 10. 2003

6. Výbor schválil pokračovanie výkonnostnej súťaže juniorov. 
  Pravidlá sú v prílohe 1.

  V Bratislave 15.5.2003

					Schválil: M. Strelka, prezident SAG

 Príloha 1. Pravidlá výkonnostnej súťaže juniorov 

1. súťaž je organizovaná pre členov SAG
2. súťaž je vyhlasovaná na obdobie od 1. 5. 2003 do termínu majstrovstiev SR 
  v roku 2004
3. do súťaže sa hodnotí zlepšenie výkonnostnej triedy ku termínu začiatku 
  MSR voči hodnote danej rebríčkom k 30. 4. 2003. Pre výšku finančnej odmeny 
  je rozhodujúci vek (dátum narodenia) v deň zisku výkonnostnej triedy
4. do súťaže sa nezahŕňajú triedy, ktoré už boli niekedy do výkonnostnej súťaže 
  započítané
5. Výšky finančných odmien za zisk triedy v závislosti od veku:
  Do 12 rokov 1000.- Sk za triedu pod 18 kyu
  Do 15 rokov  500.- Sk za triedu pod 15 kyu
  Do 18 rokov  250.- Sk za triedu pod 12 kyu