Slovenská Asociácia Go

SAG - vstup
Dokumenty
Pravidlá
Turnaje
Go - Fórum
Go - partie
Linky
Rating - Hráči
Kluby
Nástroje na hru
Programy - stiahni!
Mramor s.r.o.

Sponzor
Majstrovstvá iných krajín
( linky asociácií )

Majstrovstvá republiky ČSSR, ČSFR, SR - história od 1975


Majstrovstvá Československej republiky

Roky: 1975 - 1992

Miesto konania

Rok

Majster republiky

Slovenská účasť

Praha

1975

Milan Kočandrle

- bez slov. účasti

Bratislava /*

1976 /*

Milan Jadroň

3. I.Oravec

Brno

1977

Vladimír Laššák

2. M.Jadroň, 5. Poliak, 6. Oravec, 16. V. Krejčí

Plzeň

1978

Milan Kočandrle

2. M. Poliak, 5. I. Oravec

Lovosice

1979

Miroslav Poliak

2. M. Jadroň, 3. V. Laššák

Praha

1980

Miroslav Poliak

- - -

Liberec

1981

Vladimír Daněk

3. M.Jadroň, 5. M. Poliak

Nymburk

1982

Vladimír Daněk

2. M.Poliak

Bratislava /**

1983

Petr Winkelhőfer

3. M.Jadroň, 4. M. Poliak

Karlovy Vary

1984

Vladimír Daněk

3. M.Poliak

Olomouc

1985

Jiří Sgall

4. Poliak, M. Jadroň, R. Krušina

Ostrava

1986

Vladimír Daněk

7. S. Jakubec

Nymburk

1987

Vladimír Daněk

11. Poliak, 16. Jakubec

Plzeň

1988

Petr Winkelhőfer

12. M. Jadroň, R. Krušina, S. Jakubec

České Budějovice

1989

Petr Winkelhőfer

12. M. Poliak, 19. Jakubec

Karlovy Vary

1990

Vladimír Daněk

8. Gubáš

Frýdek-Místek

1991

Petr Cipra

8. Gubáš 10. M. Jadroň

Nymburk /***

1992

Vladimír Daněk

- Majstrovstvá ČSFR - bez SK-hráčov


Poznámky:

/* rok 1976: II. Majstrovstvá Československa (Prvé s účasťou slov. hráčov, Milan Jadroň prvý majster republiky zo Slovenska.)
/** rok 1983: Víťaz hlavného turnaja bol Miroslav Kostolanský z Bratislavy ("MR 1983")
/*** rok 1992: V roku 1992 boli majstrovstvá už aj na Slovensku.
Uvedený turnaj Nymburk 1992 boli celoštátne Majstrovstvá Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ale bez účasti slovenských hráčov (z dôvodu slabej výkonnosti).

Historická tabuľka: Majstrovstvá Československej a Českej republiky z ČA-GoMajstrovstvá Slovenskej republiky

Roky: 1992 ...

Miesto - rok Majster Status (Poznámka)
Bratislava 1992  X. Gubáš  Medzinárodné MSR
Bratislava 1993  S. Jakubec   Medzinárodné MSR
Košice 1994  S. Jakubec   Medzinárodné MSR
Galanta 1995   M. Poliak  Medzinárodné MSR
Bratislava 1996   M. Poliak  Medzinárodné MSR
Košice 1997   M. Poliak   Medzinárodné MSR
Galanta 1998    X. Gubáš   Medzinárodné MSR
Bratislava 1999   M. Poliak   Medzinárodné MSR
Nové Zámky 2000 X. Gubáš Medzinárodné MSR
KOjšova hoľa 2001   M. Poliak Medzinárodné MSR
Bratislava 2002 X. Gubáš Medzinárodné MSR
Zlatá Idka 2003   M. Poliak  Medzinárodné MSR
Bratislava 2004   M. Poliak Medzinárodné MSR
Bratislava 2005 X. Gubáš Medzinárodné MSR
Zlatá Idka 2006   X. Gubáš MSR
Bratislava 2007   X. Gubáš MSR
Červený Kláštor 2008  Peter Jadroň MSR
Topoľčianky 2009 Martin Reindl MSR
Terchová 2010 Pavol Lisý (ml.) MSR


Majstrovstvá SR - vekové kategórie (archív IGOWEB):

2 tabuľky prevzaté z IGOWEB

Rok Miesto Hlavná kat. Ženy Juniori Juniorky Žiaci Žiačky
2006 Bratislava, 27.4.-1.5. X.Gubáš   M.Kráľ --- P.Lisý ml.***
2005 Bratislava, 27.4.-1.5. X.Gubáš Ľ.Hrdinová M.Kráľ V.Laššáková P.Lisý ml. K.Smoláriková
2004 Bratislava, 5.-9.5. M.Poliak L.Laššáková P.Smolárik --- P.Lisý ml. K.Smoláriková
2003 Zlatá Idka, 30.4.-4.5. M.Poliak **** M.Lukáč B.Waczulíková M.Kráľ ***
2002 Bratislava, 1.-5.5. X.Gubáš Ľ.Hrdinová M.Hoľa L.Laššáková P.Lisý ml. B.Karailieva
2001 Kojšovská hoľa, 27.4.-1.5. M.Poliak Ľ.Hrdinová M.Hoľa L.Laššáková P.Lisý ml. ---
2000 Nové Zámky 27.4.-1.5. X. Gubáš Ľ.Laššáková P.Ožvolda L.Laššáková B.Karailiev B.Karailieva
1999 Bratislava, 28.4.-2.5. M.Poliak Ľ.Laššáková --- L.Laššáková --- V.Laššáková
1998 Galanta, 30.4.-.3.5. X.Gubáš --- ** --- L.Laššáková ***
1997 Košice, 10.7.-13.7. M.Poliak Ľ.Laššáková J.Palenčár --- T.Lipták A.Šmídová
1996 Bratislava, 11.7.-14.7. M.Poliak M.Obrancová * --- --- ---
1995 Galanta, 13.-16.7. M.Poliak --- --- --- C.Laššú ***
1994 Košice, júl S.Jakubec --- --- --- --- ---
1993 Bratislava, august  S.Jakubec --- --- --- --- ---
1992 Bratislava, december  X.Gubáš --- --- --- --- ---


*    Na prvom mieste sa umiestnili traja hráči - M.Čambál, C.Laššú a R.Regentík.
**    Na prvom mieste sa umiestnili traja hráči - I.Hospodár, J.Hrabovský a R.Regentík.
***    V rokoch 1995, 1998, 2003 a 2006 boli kategórie Žiaci a Žiačky spojené.
****  Na prvom mieste sa umiestnili dve hráčky - Ľ.Hrdinová a V.Laššáková.

Majstrovstvá SR - ostatné kategórie:

Rok Zmiešané páry 9x9 13x13 Bleskové go
2006   P.Jadroň P.Jadroň M.Poliak
2005 A.Šmídová, M.Šmíd P.P.Karailiev M.Hrdina P.Jadroň
2004 L.Laššáková, I.Švec M.Hrdina I.Švec X.Gubáš
2003 L.Laššáková, I.Švec P.Jadroň M.Hrdina X.Gubáš
2002 L.Laššáková, I.Švec P.Jadroň P.Jadroň ---
2001 L.Laššáková, I.Švec M.Hrdina M.Poliak ---
2000 Ľ.Laššáková, M.Hrdina J.Waczulík X.Gubáš ---
1999 L.Laššáková, R.Krušina M.Kostolanský J.Waczulík ---
1998 Ľ.Laššáková, M.Hrdina M.Kostolanský M.Jadroň ---
1997 Ľ.Laššáková, I.Švec S.Sabol M.Hrdina ---
1996 M.Obrancová, M.Hrdina M.Jadroň --- ---
1995 --- M.Hrdina --- ---


Pozn.: Po kliknutí na jednotlivé turnaje, dostávate tabuľky na pôvodných serveroch
Go-klub Nymburk a IGOWEB .


© 2001 SAG - Slovenská Asociácia Go
Rastislav Vallo