Slovenská Asociácia Go

SAG - vstup
Výbor - Dokumenty
Pravidlá
Turnaje
Go - Fórum
Go - partie
Linky
Rating - Hráči
Kluby
Nástroje na hru
Programy - stiahni!

 


Mramor s.r.o.

Sponzor
Výbor SAG:

prezident: Ing. Martin Strelka
členovia: Marek Fülle, Ján Milián, Ladislav Palenčár a Ladislav Virág.

generálny sekretár: Ing. Ivan Oravec - sekretár

Správca stránky www.sago.sk - Ing. Rastislav Vallo, e-adresa: vallo(na)hornapoton.sk


SAG je registrovaným príjemcom 2% dane
ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
 • Obchodné meno alebo názov
 • Sídlo
 • Právna forma
 • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

  Tlačivo na 2% dane (rtf)

 • SlLOVENSKÁ ASOCIÁCIA GO
 • Junácka 6, 832 80 Bratislava
 • Občianske združenie
 • 3 0 8 4 4 7 1 1
 • Dokumenty z rokov 2001 - 2004
  Dokumenty z rokov 2005 - 2007
  Dokumenty z rokov 2008 - 2009


  Všeobecné dokumenty 2010-2011 Zasadania výboru SAG

  SAG - stanovy a základné dokumenty

 • Stanovy  (28. apríla 2001)
 • Volebný poriadok  (28. apríla 2001)
 • Zásady hospodárenia  (28. apríla 2001)
 • Propozície GP Bratislavy 9x9  (2000)

  Rok 2010-11

  Voľby v SAG 2010

 • Kandidatúra na prezidenta SAG, M. Strelka
 • Kandidatúra na člena výboru SAG, M.Fülle
 • Volebný prejav, L. Virág
 • Kandidatúra na člena výboru SAG, J. Milián
 • Volebný prejav, L. Palenčár (kódovanie: Str-Eur-Win)
 • Volebné výsledky, M. Šmíd

 • Rok 2010

  Zápis 15 (súbor .DOC)
  Zápis 15 (súbor .HTML)


  Rok 2011


  Zápis 16
  Zápis 17
  Zápis 18


  © 2001 SAG - Slovenská Asociácia Go
  Rastislav Vallo, e-adresa: vallo @ inmail .sk