Slovenská Asociácia Go

SAG - vstup
Výbor - Dokumenty
Pravidlá
Turnaje
Go - Fórum
Go - partie
Linky
Rating - Hráči
Kluby
Nástroje na hru
Programy - stiahni!

 

Financial internet news


Sponzor

Dokumenty z rokov 2001-2004

Všeobecné dokumenty Zasadania výboru SAG

SAG - stanovy a základné dokumenty

 • Stanovy  (28. apríla 2001)
 • Volebný poriadok  (28. apríla 2001)
 • Zásady hospodárenia  (28. apríla 2001)

  Klasifikačný poriadok
  Klasifikačné tabuľky pre získavanie a klesanie tried
  Súťažný poriadok  Rok 2002

 • Výročná správa ku konferencii SAG
      Bratislava 26.4.2002 (súbor RTF)
   

  Rok 2003

 • Propozície Grand Prix Slovakia v hre Go - 2003
 • Podmienky kandidatúry na usporiadanie MSR 2004
 • Zápis z členskej konferencie 3. 5. 2003 Zlatá Idka
   

  Rok 2004

 • Nominačné kritéríá na MEJ Kolín 29.4. - 2.5. 2004
   

 • Rok 2001

  Zasadanie výboru č. 5 (9. 5. 2001)
  Zasadanie výboru č. 6 (23. 5. 2001)
  Zasadanie výboru č. 7 (6. 6. 2001)
  Zasadanie výboru č. 8 (12. 7. 2001)
  Zasadanie výboru č. 9 (15. 8. 2001)
  Zasadanie výboru č. 10 (5. 9. 2001)
  Zasadanie výboru č. 11 (18. 9. 2001)
  Zasadanie výboru č. 12 (17. 10. 2001)
  Zasadanie výboru č. 13 (28. 11. 2001)
  Zasadanie výboru č. 14 (11. 12. 2001)

  Rok 2002

  Zasadanie výboru č. 15 ( 8. 1. 2002)
  Zasadanie výboru č. 16 (22. 1. 2002)
  Zasadanie výboru č. 17 ( 5. 2. 2002)
  Zasadanie výboru č. 18 a 19 (02/02)
  Zasadanie výboru č. 20 (12. 3. 2002)
  Zasadanie výboru č. 21 (25. 3. 2002)
  Zasadanie výboru č. 22 ( 9. 4. 2002)
  Zasadanie výboru č. 23 (29. 4. 2002)

  Nový výbor a prezident
  Zasadanie výboru č. 01 (5. 5. 2002)
  Zasadanie výboru č. 2 - 4 (28.5.-10.7)
  Zasadanie výboru č. 5-9 (20.8.-5.12.)

  Rok 2003

  Zasadanie výboru č. 10 (9-13. 1. 03)
  Zasadanie výboru č. 11 (27. 1. 03)
  Zasadanie výboru č. 12 (24. 2. 03)
  Zasadanie výboru č. 13-14 (3.5 a 15.5)
  Zasadanie výboru č. 15-16 (9.6. a 14. 7)
  Zasadanie výboru č. 17-18 (29.7., 27. 8.)
  Zasadanie výboru č. 19-20 (25 a 27. 10)

  Rok 2004

  Zasadanie výboru 21 (12-14. 1. 04)
  Zasadanie výboru 22 (4. 2. 2004)
  Zasadanie výboru 23 (29. 3. 2004)
  Zasadanie výboru 24 (19. 4. 2004)
  Zasadanie výboru 01 (18. 5. 2004)
  Zasadanie výboru 03 (6. 10. 2004)

  © 2001 SAG - Slovenská Asociácia Go
  Rastislav Vallo